گالری پنل کاربری

گالری

خانه/آزمونهای دوره ای پاییز 1402

 • آزمون ویولنسل سهیلا عظیمیان
  آزمون ویولنسل سهیلا عظیمیان
 • آزمون پیانو پریا حمدی
  آزمون پیانو پریا حمدی
 • آزمون گیتار سینا کشاورز
  آزمون گیتار سینا کشاورز
 • آزمون گیتار زهره همراهی
  آزمون گیتار زهره همراهی
 • آزمون گیتار افشین ضیائیان
  آزمون گیتار افشین ضیائیان
 • آزمون گیتار امیر ضیائیان
  آزمون گیتار امیر ضیائیان
 • آزمون گیتار فراز نصیری
  آزمون گیتار فراز نصیری
 • آزمون سنتور امیر دهقانپور
  آزمون سنتور امیر دهقانپور
 • آزمون سنتور سپهر آفاقی
  آزمون سنتور سپهر آفاقی
 • آزمون فلوت کلیددار زویا افسری
  آزمون فلوت کلیددار زویا افسری
 • آزمون سه تار معصومه معدنی پور
  آزمون سه تار معصومه معدنی پور
 • آزمون تار و سه تار حمیدرضا جوان
  آزمون تار و سه تار حمیدرضا جوان
 • آزمون تار فرزاد حکیم رابط
  آزمون تار فرزاد حکیم رابط
 • آزمون ویولن غزاله موسوی
  آزمون ویولن غزاله موسوی
 • آزمون پیانو احمد یوسفی
  آزمون پیانو احمد یوسفی
 • آزمون تنبک سپهر آفاقی
  آزمون تنبک سپهر آفاقی
 • آزمون هانیه گل محمدی
  آزمون هانیه گل محمدی
 • آزمون تنبک سیمین محمدی
  آزمون تنبک سیمین محمدی
 • آزمون تنبک پوریا عطاکویی
  آزمون تنبک پوریا عطاکویی
 • آزمون تنبک پوریا فضیلت
  آزمون تنبک پوریا فضیلت
 • آزمون حمیدرضا جوان
  آزمون حمیدرضا جوان
 • آزمون پیانو پریا حمدی
  آزمون پیانو پریا حمدی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی