گالری پنل کاربری

گالری

خانه/آرشیو موسیقی/باروک/Georg Philipp Telemann

 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.1 in A major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.2 in A minor
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.3 in B minor
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.4 in B flat major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.5 in C major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.6 in D minor -
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.7 in D major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.8 in E minor
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.9 in E major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.10 in F sharp minor
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.11 in G major
 • Telemann- 12 Fantasias For Flute - No.12 in G minor
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی