تنها راه پیشرفت در هنر موسیقی تمرین و تمرین و تمرین است. البته در زندگی ما انسانها پیشرفت در سایر امور مانند مهارتهای ورزشی، زبان آموزی، حل مسائل ریاضی، خوش نویسی و ... همه نیاز به تمرین مستمر دارند. پس در این زمینه آموزش نواختن یک ساز تنها نیست.
اما اینکه چه چیز را چگونه تمرین کنیم همیشه دغدغه هنرجویان موسیقی بوده و خواهد بود.
این مختصر حاصل سالها تجربه ی تمرین و همچنین تدریس نگارنده است که در اختیار شما قرار میگیرد، امید است که مفید قرار گیرد.
موضوع این مقاله: سنتور (نویسنده مصطفی مومنیان)
موضوع این مقاله: تار (نویسنده حمیدرضا جوان)
مروری بر زندگی نامه استاد ارجمند جلیل شهناز
آموزشگاه موسیقی کوک
info@kook-academy.irایمیل آموزشگاه موسیقی کوک
+98 26 344 53 014
+98 26 344 51 956
تلفن آموزشگاه موسیقی کوک
کرج، گوهردشت، بلوار رستاخیز، نرسیده به میدان توحید، خیابان پنجم غربی ( شهید ناصرخاکی)، پلاک 2 آموزشگاه کوکتلفن آموزشگاه موسیقی کوک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی